تابلو اعلانات

درباره ما

سایت سهند ۲۴ یک سایت علمی در زمینه همکاری مترجمین با فروشگاه های مقالات ترجمه شده ما می باشد . این سایت واسط بین مترجم و ما بوده و مترجم بعد از مراحل استخدام در مجموعه ما می تواند مقاله ترجمه کرده و در اختیار ما قرار دهد . ما هم ترجمه مقالات مترجمین را در سایت های فروشگاهی قرار خواهیم داد و محقیقین و دانشجویان میتوانند ترجمه مقالات علمی ISI یا کنفرانسی را با قیمت مناسب از سایت به صورت انلاین خریداری نمایند . با توجه به این که ما دارای تعداد ۷ فروشگاه مقالات ترجمه شده هستیم به راحتی منبع درآمدی برای مترجمین بوده و محقیقین و دانشجو های عزیز هم میتوانند مقالات ترجمه شده با قیمت مناسب از فروشگاه های مجموعه ما خریداری نمایندو از این ترجمه مقالات منابع علمی استفاده نمایند.

در ضمن ترجمه مقاله یا کتب و … برای مشتری هم انجام می شود در صورت داشتن فایل برای ترجمه از طریق ایمیل ما فایل خود را برای قیمت گذاری و زمان بندی ارسال نمائید