واریزی مترجم

در این صفحه مترجمین میتوانند واریزی های ماهانه خود را مشاهده نمایند

 

واریزی های بهمن ماه برخی از مترجمین

نام و نام خانوادگی مترجم : طاهره نیازی  مبلغ ۲۶۰ هزار تومان

نام و نام خانوادگی مترجم : کاظم شفیعی مبلغ ۱۳۶  هزار تومان

نام و نام خانوادگی مترجم : شیلا کوثری زاده مبلغ ۵۶۷ هزار تومان

 

به دلیل پایان رسیدن ترم تحصیلی نیمسال اول تحصیلی در بهمن ماه فروش فایل ترجمه مقالات کم شده است .

شما هم میتوانید با ما همکاری و درامد مادام العمری از همکاری با ما داشته باشید

برای شروع همکاری با ما لطفا شرایط همکاری را با دقت بخوانید