تابلو اعلانات

استخدام مترجمین

با سلام . قبل از ارسال درخواست  شرایط و مقررات را خوانده سپس اقدام به ارسال درخواست همکاری نمائید

نام و نام خانوادگی

جنسیت
 زن مرد

آدرس پست الکترونیکی

شماره موبایل

شماره تلفن ثابت

سوابق تحصیلی (رشته و مقطع تحصیلی، نام دانشگاه، وضعیت تحصیلی)

خدمت قابل ارائه توسط شما

شماره 16 رقمی کارت بانکی

آپلود فایل نمونه کار ترجمه شما